Kontakta oss: 0704-242422

Om Psykologion

Psykologion är ett psykologföretag specialiserat på förebyggande psykisk hälsa. Vi arbetar annorlunda jämfört med traditionella psykologer och psykologföretag då vi utgår från positiv psykologi. Rent konkret innebär detta att vi istället för att åtgärda problem som redan uppstått ser vi till att utrusta klienter och kunder med psykologisk kunskap och mentala verktyg som de kan använda i preventivt syfte.

Kraven inom näringslivet blir alltmer tuffa och bland anställda och chefer ökar pressen på leverans och effektivitet. I sådana miljöer är motgångar, misslyckande och svårigheter en regel snarare än ett undantag och detta innebär att vi måste utrusta oss med psykologiska resurser för att inte drabbas av stressrelaterade bekymmer. Våra psykologer är specialiserade på att arbeta med personer som lever och arbetar utifrån egna och andras höga krav. Vi använder enbart vetenskapligt förankrade metoder som är baserad på modern psykologisk forskning. Vi har individbaserad coaching där fokus är dels att skapa en hög motståndskraft mot stress och dels utveckla den egna personen mot de mål som är på djupet viktiga för individen.